O Fundacji Edukadis: 

Fundacja Edukadis została utworzona w 2016 roku  w odpowiedzi na  coraz większe problemy z dostępem chorych dzieci i młodzieży do edukacji. 

Jej prace koncentrują się na zapewnieniu poszanowania praw człowieka i zapobieganiu wykluczeniu chorych dzieci i ich rodzin. 

 Fundacja działa głównie na rzecz  hospitalizowanych dzieci  i młodzieży, wspiera również osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie.

 Z inicjatywy Fundacji Edukadis  XI Kongres HOPE http://hope2018.pl/pl/ odbędzie się w Poznaniu.

Głównym celem Kongresu  jest wspieranie edukacji chorych dzieci i młodzieży w szerokim znaczeniu.

 

Cele Fundacji 

- dobroczynność,

- promocja i ochrona zdrowia,

- wspieranie osób i grup osób dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz nierównościami,      zwłaszcza niepełnosprawnych i chorych dzieci i młodzieży,

- wspieranie inicjatyw i programów zdrowotnych, mających pozytywny wpływ na środowisko społeczne,

- tworzenie, prowadzenie ośrodków opiekuńczych i edukacyjnych,

- organizacja konferencji, targów i warsztatów,

- podnoszenie świadomości społecznej na temat edukacji, rehabilitacji i kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym kształcenia i szkolenia dla rodzin i specjalistów zajmujących się grupami osób dotkniętymi przez choroby.

 

Kontakt: 

Kasia Haczkowska (prezes Fundacji)

Fundacja Edukadis

ul. Słoneczna 10

76-200 Siemianice, gm. Słupsk 

E-mail: kasiahaczkowska@gmail.com

kasia.hope.pl@gmail.com

Telefon: 0048 604532469

KRS 0000653955  NIP 839 31 88 570 

Konto Bank Pekao 14 1240 5790 1111 0010 7494 7835


Zapraszamy  do Poznania na  organizowany przez  Fundację Edukadis XI Kongres HOPE  

http://hope2018.pl/pl/